Znečistenie vzduchu v domácnostiach a kanceláriách je jedným z hlavných potenciálnych  nebezpečenstiev pre naše zdravie. Viacero výskumov venovaných zloženiu ovzdušia a hlavne škodlivinám, ktoré z neho prijímame, prebehlo v posledných rokoch ako reakcia na stúpajúce znečistenie.

Hlavným a značne znepokojujúci zistením je, že vnútorné prostredie ľuďom ponúka doslova “koktejl” chemikálií. Znečisťujúce látky sú skrátka všadeprítomné a vďaka vzduchotechnike a klimatizácii sa dostávajú v podstate všade. Vonku s nimi do istej miery počítame, ale vo vnútri budov sa jedná o skryté nebezpečenstvo. Chemikálie sa uvoľňujú doslova zo všetkého vybavenia miestností, z čalúnenia, kobercov, elektroniky, plastov aj z oblečenia.

Najhoršie sú pre organizmus škodliviny, ktoré vdychujeme. Bežný domáci prach škodí hlavne alergikom, tonerový prach z tlačových náplní pôsobí negatívne na všetkých. Väčšina elektronických zariadení uvoľňuje do svojho okolia škodliviny. Tlačiarne, faxy a kopírky skutočne uvoľňujú karcinogénne látky zo svojich náplní. To isté riziko hrozí pri plastoch, z ktorých sú tlačiarne a samotné tonery vyrábané.

Negatívny vplyv tonerového prachu je plošný, avšak lacné tonery a cartridge nesú väčšie riziko. Väčšinou to sú tonery a cartridge, ktorých výrobcovia nemajú certifikáty o ich pôvode, certifikáty noriem kvality alebo normy enviromentálneho manažmentu.

V dnešnej dobe sa už spoločnosti snažia o recykláciu a šetrenie životného prostredia. Dodávatelia, ktorí tonery predávajú a dbajú na životné prostredie, sa zaoberajú spätným zberom použitých tonerov a kaziet, ktoré potom ekologicky likvidujú.

Spätný odber elektroniky je dnes už takmer samozrejmý, recyklácia bežného domáceho i kancelárskeho odpadu je na vzostupe a na firmy je vyvíjaný pozitívny tlak, aby sa tomuto trendu podriadili. Keď sa ešte pridajú jednotlivé domácnosti, vzrastie nádej na čistejší vzduch v našich domovoch aj pracoviskách.

Čo dýchame v kanceláriách?