Niekedy si vravíme, že pokiaľ niekam cestujeme a stane sa nepredvídateľná okolnosť, tak základom pre bezproblémové prežitie a fungovanie je mobilný telefón a peňaženka s dokladmi a peniazmi. Ľudia so zrakovou poruchou však vnímajú tieto okolnosti značne odlišne – pre nich sú základom prežitia v týchto chvíľach dioptrické okuliare. Zdá sa to síce jednoduché a obyčajné, avšak pre ľudí so zrakovou poruchou sú okuliare absolútnou nevyhnutnosťou bezproblémovej orientácie a prežitia. Bez okuliarov totiž títo ľudia v závislosti od výšky dioptrií niektoré veci buď uvidia veľmi rozmazane, alebo takmer vôbec. Práve preto je mimoriadne dôležité si zakúpiť dostatočne kvalitné okuliare a prípadne aj náhradné dioptrické okuliare v prípade skutočne kritickej situácie. Ľudia s krátkozrakosťou či ďalekozrakosťou tak vďaka okuliarom môžu žiť plnohodnotný život a nemusia sa obávať, že stratia zrejme ten najcennejší zmysel – zrak.

Dioptrické okuliare predstavujú nevyhnutnú pomôcku pre slabozrakých ľudí