Prirovnanie krvi anemického pacienta k tlejúcej pahrebe má svoje opodstatnenie – stráca totiž krvné farbivo, ktoré jej prepožičiava ohnivý odtieň.
http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/272920-krv-ako-pahreba-co-vyhasina/

Krv ako pahreba, čo vyhasína