Zrakové poruchy v podobe slabozrakosti či ďalekozrakosti sa vyskytovali v histórii ľudstva prakticky odnepamäti, pričom ľudia pre ich odstránenie využívali rôzne optické pomôcky. Tie sa menili priamo úmerne s tým, ako sa vyvíjalo ľudstvo a objavovali sa nové vynálezy a objavy. V celkovom historickom kontexte však môžeme tvrdiť, že najpoužívanejšími optickými pomôckami sú okuliare, ktoré sa už používajú stovky rokov a zrejme sa ešte aj dlhú dobu používať budú. V čom spočíva ich najväčšia prednosť? Tak snáď najmä v ich pohodlnosti  a v tom, že človeka pri nosení takmer nijako neobmedzujú. Nesmieme zabudnúť ani na ich nie až tak náročnú výrobu a na to, že sú esteticky veľmi pekné a dokážu človeku nepochybne skrášliť vzhľad a imidž. V súčasnosti sa do centra záujmu dostávajú aj rôzne alternatívy, z ktorých vyčnievajú predovšetkým kontaktné šošovky, my si však dovolíme tvrdiť, že okuliare si svoje postavenie na trhu ešte veľmi dlho udržia.

Okuliare sú historicky najpoužívanejšími optickými pomôckami